top of page

การจัดส่งและการคืนสินค้า

จัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ Dermacol – dermacolth.com - จัดส่งที่ไหน?

คำสั่งซื้อ Dermacolth.com จะถูกจัดส่งผ่าน Flash Express ไปยังที่อยู่ในประเทศไทย คำสั่งซื้อบนเว็บไซต์สั่งซื้อ Dermacolth.com ไม่สามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้ การสั่งซื้อบนเว็บไซต์ Dermacolth.com ไม่สามารถรวบรวมได้โดยตรงจากร้าน Eve and Boy

คำสั่งซื้อ Dermacol ทั้งหมดจะต้องลงนามในการจัดส่ง

คุณจะได้รับ SMS พร้อมข้อมูลการติดตามของคุณเมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการจัดส่งแล้ว

ภายใต้สถานการณ์ปกติ การจัดส่งแบบมาตรฐานของ Flash Express จะใช้เวลา 3 - 7 วันทำการ

  • การประมวลผลคำสั่งและการจัดส่งจะทำเฉพาะในวันธรรมดาและวันเสาร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • การจัดส่งอาจใช้เวลาเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดและสภาพอากาศที่รุนแรง

  • ที่อยู่สำหรับจัดส่งของคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว Dermacol จะไม่รับผิดชอบต่อที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องในใบแจ้งหนี้

  • การจัดส่งไปยังเกาะห่างไกลอาจใช้เวลาเพิ่มเติมสองวันในการจัดส่ง

  • คำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องลงนามในการจัดส่ง

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่สามารถรับพัสดุได้เมื่อจัดส่ง

คำสั่งซื้อ Dermacolth.com ทั้งหมดต้องมีลายเซ็นในการจัดส่ง

หากคุณไม่พร้อมรับพัสดุเมื่อจัดส่ง Flash Express จะติดต่อคุณเพื่อจัดเตรียมทางเลือกอื่น โปรดติดต่อ Flash Express ที่ 02-168-2111 หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุภัณฑ์

 

ผลตอบแทน
 

นโยบายการคืนสินค้าของ Dermacol Thailand คืออะไร?

ปัจจุบันเรารับคืนเฉพาะสินค้าที่ชำรุด ชำรุด หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น ต้องขอคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในเจ็ด (7) วันทำการนับจากวันที่จัดส่ง

การส่งคืนทั้งหมดจะต้องส่งกลับไปยังศูนย์กระจายสินค้าของ Dermacol Thailand ภายในสิบห้า (15) วันทำการหลังจากติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า การคืนเงินบางส่วนและเต็มจำนวนสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์สามารถทำได้โดย Dermacol Thailand

 

สินค้าเสียหาย ชำรุด หรือไม่ถูกต้อง
ในการสั่งซื้อของคุณต้องส่งคืน Dermacol Thailand โดยกรอกรูปภาพสินค้าที่ส่งคืน เมื่อได้รับสินค้าที่ส่งคืน พวกเขาจะถูกประเมินโดยฝ่ายบริการลูกค้าของ Dermacol Thailand และเราจะติดต่อคุณเพื่อจัดเตรียมการคืนเงิน

นโยบายนี้ใช้ได้กับการซื้อสินค้าทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Dermacolth.com เท่านั้น สำหรับการซื้อสินค้าในร้านที่ร้าน Eve and Boy โปรดดูที่สถานที่ซื้อเดิมเพื่อขอคืนสินค้า

นโยบายนี้ไม่กระทบต่อสิทธิ์ของคุณตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค ซึ่งมีผลบังคับใช้เพิ่มเติม 

ฉันจะทำอย่างไรถ้ามีปัญหากับสินค้าที่ฉันได้รับ?

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Dermacol Thailand ภายในเจ็ด (7) วันทำการนับจากวันที่จัดส่งโดยโทร (+66) 924701144 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.00 น. - 12.00 น. 14.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือส่งข้อความทางแชทที่ Dermacolth.com
ฝ่ายบริการลูกค้าของ Dermacol Thailand จะประเมินและตรวจสอบการส่งคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ และช่วยเหลือคุณในการส่งคืนสินค้า

จะทำอย่างไรถ้าฉันมีอาการแพ้?

หากคุณมีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ Dermacol เมื่อใดก็ได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Dermacol Thailand ที่หมายเลข (+66) 924701144 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น. - 12.00 น. 14.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือโดยการส่งข้อความทางแชทมาที่ Dermacolth.com ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

 

วิธีการคืนเงิน

ก) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Dermacol Thailand ภายในเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของคุณที่ (+66) 924701144 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น. - 12.00 น. 14.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ฝ่ายบริการลูกค้าของ Dermacol Thailand จะประเมินและตรวจสอบการส่งคืนและแนะนำคุณเกี่ยวกับกระบวนการส่งคืนพัสดุ

b) กรอกเอกสารที่จำเป็น

ฝ่ายบริการลูกค้าของ Dermacol Thailand จะแนะนำให้คุณกรอก แบบฟอร์มการคืน สินค้าและขอรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือใช้งานไม่ได้

ค) ดำเนินการคืนสินค้า

การคืนเงินจะดำเนินการภายในสิบห้า (15) วันทำการหลังจากได้รับสินค้าที่ส่งคืน
 

bottom of page