top of page

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การแนะนำ

 

ยินดีต้อนรับสู่ Dermacol Thailand หรือที่เรียกว่า “เรา”, “พวกเรา” หรือ “Dermacol Thailand” นอกจากนี้เรายังเป็นตลาดออนไลน์ที่ครอบคลุมทั่วโลกและนี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการเข้าถึงและการใช้ WWW.DERMACOLTH.COM ของคุณพร้อมกับโดเมนย่อย ไซต์ แอพมือถือ บริการและเครื่องมือ ("ไซต์") ที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ไซต์ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงข้อมูลที่เชื่อมโยงในที่นี้) และรับรองว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อตกลงผู้ใช้") ข้อตกลงผู้ใช้นี้ถือว่ามีผลบังคับต่อการใช้งานไซต์ของคุณซึ่งแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงผู้ใช้นี้ โปรดอย่าเข้าถึง ลงทะเบียนกับหรือใช้ไซต์นี้ เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย DERMACOL THAILAND

ไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำเพื่อดูการอัปเดต การใช้ไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

เงื่อนไขการใช้งาน

  1. บัญชีของคุณ

ในการเข้าถึงบริการบางอย่างที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์ม เราอาจขอให้คุณสร้างบัญชีกับเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ เราอาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการทำให้ชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านเป็นโมฆะได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น เกิดจาก เกี่ยวข้องกับหรือ ด้วยเหตุผลของการร้องขอดังกล่าวหรือการทำให้เป็นโมฆะ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน รายละเอียดบัญชี และข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยตลอดเวลา และดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันการใช้บัญชีของคุณในทางที่ผิด คุณควรแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลใดๆ ที่เชื่อได้ว่ารหัสผ่านของคุณเป็นที่รู้จักโดยบุคคลอื่น หรือหากมีการใช้รหัสผ่านนั้นหรือมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงและรับทราบว่าการใช้งานไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องที่เสนอและ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล หรือการสื่อสารโดยใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณจะถือว่าคุณเป็นผู้ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตจากคุณแล้วแต่กรณี คุณตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือการใช้บริการใด ๆ ที่นำเสนอโดยเว็บไซต์ (ไม่ว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่) คุณตกลงว่าเราจะได้รับสิทธิ์ (แต่ไม่ผูกมัด) ในการดำเนินการ พึ่งพาหรือถือว่าคุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งดังกล่าว ราวกับว่าสิ่งเดียวกันนั้นได้ดำเนินการหรือส่งต่อโดยคุณ คุณตกลงและรับทราบว่าคุณจะถูกผูกมัดและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเราจากความสูญเสียใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงไซต์ผ่านบัญชีของคุณ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่คุณให้เรานั้นถูกต้องและครบถ้วนตลอดเวลา คุณต้องอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของคุณแบบเรียลไทม์โดยเข้าถึงบัญชีของคุณทางออนไลน์ สำหรับข้อมูลบางส่วนที่คุณไม่สามารถอัปเดตได้โดยการเข้าถึงบัญชีของคุณบนไซต์ คุณต้องแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทางการสื่อสารการบริการลูกค้าของเราเพื่อช่วยเหลือคุณในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ ยุติบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราอาจในเวลาใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวขอให้คุณอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้บัญชีหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นโมฆะโดยทันทีโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือเกิดจากคุณ หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือโดยเหตุแห่งคำขอหรือการทำให้เป็นโมฆะ คุณตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นครั้งคราวและเพื่อรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยและจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของบัญชีของคุณและรับผิดชอบต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ของชื่อผู้ใช้และ / หรือ รหัสผ่าน.

  1. ความเป็นส่วนตัว

โปรดตรวจสอบข้อตกลงความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งควบคุมการเยี่ยมชมไซต์ของคุณด้วย ข้อมูล / ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณหรือการใช้ไซต์ของคุณมอบให้เราจะได้รับการปฏิบัติเป็นความลับอย่างเคร่งครัดตามข้อตกลงความเป็นส่วนตัวและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากคุณคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่ระบุไว้ในข้อตกลงความเป็นส่วนตัว โปรดอย่าใช้ไซต์

3. แพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสาร

คุณตกลง เข้าใจ และรับทราบว่าไซต์นี้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ตามราคาที่ระบุไว้ในที่นี้ได้ตลอดเวลาจากสถานที่ใดๆ โดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณเลือก คุณตกลงและรับทราบว่าเราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและไม่สามารถเป็นฝ่ายหรือควบคุมธุรกรรมใด ๆ บนไซต์หรือบนเกตเวย์การชำระเงินตามที่ผู้ให้บริการอิสระจัดหาให้คุณ ดังนั้น สัญญาการขายผลิตภัณฑ์บนไซต์จะเป็นสัญญาสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดระหว่างคุณกับผู้ขายบนไซต์ของเรา ในขณะที่การประมวลผลการชำระเงินเกิดขึ้นระหว่างคุณ ผู้ให้บริการ และในกรณีของการชำระเงินล่วงหน้าด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารผู้ออกของคุณ ดังนั้น สัญญาการชำระเงินบนไซต์จะเป็นสัญญาสองฝ่ายโดยเคร่งครัดระหว่างคุณและผู้ให้บริการตามที่ระบุไว้ในไซต์ของเรา

4. ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงไซต์ได้อย่างสม่ำเสมอและไม่มีการหยุดชะงักและปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตและลักษณะของเว็บไซต์ จึงไม่สามารถรับประกันได้ นอกจากนี้ การเข้าถึงไซต์ของคุณอาจถูกระงับหรือจำกัดเป็นครั้งคราวเพื่อให้สามารถซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะพยายามจำกัดความถี่และระยะเวลาของการระงับหรือข้อจำกัดดังกล่าว

5. ใบอนุญาตในการเข้าถึงเว็บไซต์

เรากำหนดให้การเข้าใช้ไซต์ต้องยืนยันว่าคุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้ ดังนั้นคุณจึงยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือกำลังเข้าถึงไซต์ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เราให้สิทธิ์ใช้งานไซต์นี้แบบโอนไม่ได้ เพิกถอนได้ และไม่ผูกขาดแก่คุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในที่นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อของใช้ส่วนตัวและบริการตามรายการที่จะขายบนไซต์ ห้ามใช้เชิงพาณิชย์หรือใช้ในนามของบุคคลที่สาม ยกเว้นเราจะอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดเจน หากคุณกำลังลงทะเบียนเป็นองค์กรธุรกิจ คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลนั้นกับข้อตกลงผู้ใช้นี้ และคุณและหน่วยงานทางธุรกิจจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออนไลน์ ห้ามบุคคลหรือองค์กรธุรกิจลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งครั้ง การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตที่ได้รับในวรรคนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

เนื้อหาที่ให้ไว้บนไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การแสดงสินค้ารวมถึงราคา สต็อกที่มีอยู่ คุณลักษณะ ส่วนเสริม และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ขายที่แสดงข้อมูลเหล่านี้และไม่รับประกันว่าเราจะถูกต้องครบถ้วน การส่งหรือความคิดเห็นที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นของบุคคลที่โพสต์เนื้อหาดังกล่าวและอาจไม่สะท้อนความคิดเห็นของเรา

เราให้สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัดแก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้เป็นการส่วนตัว แต่ห้ามดาวน์โหลด (ยกเว้นแคชของหน้า) หรือแก้ไขไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ในลักษณะใดๆ ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของไซต์นี้หรือเนื้อหา การรวบรวมและการใช้รายการสินค้า คำอธิบาย หรือราคาใดๆ การใช้อนุพันธ์ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา; การดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ขายรายอื่น หรือการใช้การทำเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือรวบรวมและดึงข้อมูลที่คล้ายกัน

ไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ) ไม่สามารถทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เยี่ยมชม แจกจ่ายหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง ได้รับความยินยอมจากเราตามความเหมาะสม

ห้ามใส่กรอบหรือใช้เทคนิคการใส่กรอบเพื่อปิดเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ (รวมถึงรูปภาพ ข้อความ เค้าโครงหน้า หรือแบบฟอร์ม) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณไม่สามารถใช้เมตาแท็กหรือข้อความอื่นใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราตามความเหมาะสม การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะยุติการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่เรามอบให้คุณสำหรับการเข้าถึงไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณไม่สามารถใช้โลโก้ของเราหรือภาพกราฟิกหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของลิงก์ภายนอกเพื่อการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราซึ่งอาจใช้บังคับได้

คุณตกลงและตกลงที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมที่ถูกจำกัดซึ่งระบุไว้ในส่วนนี้ การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชี บริการ บทวิจารณ์ คำสั่งซื้อของคุณหรือการทำธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์ใดๆ ที่มีอยู่กับเราในทันที และในกรณีที่ร้ายแรงอาจส่งผลให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมาย

 

  • การปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในที่นี้หรือแนวทางและนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ตามที่มีอยู่บนไซต์ตลอดเวลา

  • ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

  • ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

  • พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือรบกวนหรือขัดขวางระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการ

  • รบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้อื่นในเว็บไซต์

  • โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารต้องห้ามใดๆ ที่ถือว่าผิดกฎหมายโดยประเทศไทยผ่านไซต์

  • ใช้หรืออัปโหลดซอฟต์แวร์หรือวัสดุใดๆ ก็ตามที่มี หรือที่คุณมีเหตุผลให้สงสัยว่ามีไวรัส ส่วนประกอบที่สร้างความเสียหาย รหัสที่เป็นอันตรายหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของเว็บไซต์เสียหายหรือเสียหาย หรือสร้างความเสียหายหรือรบกวนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของลูกค้ารายอื่นหรือไซต์ และใช้ไซต์นอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตที่บังคับใช้ และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้

 

  1. พฤติกรรมของคุณ

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นสาเหตุหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เว็บไซต์หรือการเข้าถึงถูกขัดจังหวะ เสียหายหรือบกพร่องในทางใดทางหนึ่ง คุณต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่อาจสร้างความเสียหายหรืออาจเป็นอันตรายต่อไซต์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับไซต์ หรือการเข้าถึงไซต์ที่จะถูกขัดจังหวะ เสียหาย หรือเสียหายในทางใดทางหนึ่ง คุณเข้าใจว่าคุณ ไม่ใช่เรา มีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณมาที่เรา และคุณต้องใช้ไซต์เพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ห้ามคุณใช้งานเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นการฉ้อโกงหรือเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

เพื่อส่ง ใช้ หรือนำเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของคุณมาใช้ซ้ำ หรือผิดกฎหมาย ก้าวร้าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ ความคลั่งไคล้ ความเกลียดชัง หรืออันตรายต่อร่างกาย) หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด ดูหมิ่น ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ลามกอนาจาร อนาจารหรือคุกคาม; น่ารังเกียจทางชาติพันธุ์ ดูหมิ่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับ ความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลหรือสิทธิ์อื่นใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการฟอกเงินหรือการพนัน หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง หรือแอบอ้างบุคคลอื่น หรือคุกคามความสามัคคี บูรณภาพ ความมั่นคง หรืออำนาจอธิปไตยของประเทศไทย หรือความสัมพันธ์ฉันมิตรกับต่างประเทศ หรือน่ารังเกียจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะใด ๆ ก็ตาม; หรือซึ่งประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง การเชิญชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือ "สแปม" ใดๆ

ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

ให้เกิดความรำคาญ ไม่สะดวก หรือวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น

Tor วัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เราตั้งใจไว้

7. การส่งของคุณ

สิ่งใดก็ตามที่คุณส่งไปยังไซต์และ/หรือมอบให้เรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำถาม บทวิจารณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (รวมเรียกว่า "ผลงาน") จะกลายเป็นทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียวและจะไม่ส่งคืนให้คุณ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ใช้บังคับกับการส่งใด ๆ เมื่อคุณโพสต์ความคิดเห็นหรือบทวิจารณ์ไปยังไซต์ คุณยังให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ชื่อที่คุณส่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ความคิดเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือหลอกลวงเราหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลที่ส่งเข้ามา เราอาจ แต่จะไม่มีภาระผูกพันในการลบหรือแก้ไขสิ่งที่ส่งมาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือหลักสูตรทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเราในเรื่องนี้

8. การเรียกร้องต่อเนื้อหาที่โต้แย้งได้

เราลงรายการผลิตภัณฑ์หลายพันรายการสำหรับขายที่เสนอโดยผู้ขายจำนวนมากบนไซต์และโฮสต์ความคิดเห็นหลายรายการในรายชื่อ เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทราบเนื้อหาของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้สำหรับการขาย หรือความคิดเห็นหรือบทวิจารณ์แต่ละรายการที่แสดง ดังนั้นเราจึงดำเนินการตาม "การอ้างสิทธิ์ ตรวจสอบ และลบออก" หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นั้นผิดกฎหมาย เป็นที่น่ารังเกียจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือที่ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ ความคลั่งไคล้ ความเกลียดชัง หรืออันตรายต่อร่างกาย) หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด ล่วงละเมิด อนาจาร ล่วงละเมิด ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ลามกอนาจาร ภาพอนาจาร อนาจาร หรือคุกคาม; เหยียดเชื้อชาติ ดูหมิ่น; หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการฟอกเงินหรือการพนัน หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง หรือแอบอ้างบุคคลอื่น หรือคุกคามความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความมั่นคง หรืออำนาจอธิปไตยของความสัมพันธ์ฉันมิตรกับต่างประเทศ หรือน่ารังเกียจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะใด ๆ ก็ตาม; หรือซึ่งประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์ ("เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม") โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยเขียนถึงเราที่แชทบนเว็บไซต์ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งถูกร้องเรียนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากมายของการเรียกร้อง รวมถึงชื่อฝ่ายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม กรณีคัดค้าน หลักฐานการคัดค้าน และอื่นๆ โปรดทราบว่าการให้รายละเอียดที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้การเรียกร้องของคุณไม่ถูกต้องและไม่สามารถใช้งานได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

9. การเรียกร้องต่อเนื้อหาที่ละเมิด

เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่ามีการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณในลักษณะที่ก่อให้เกิดข้อกังวลเรื่องการละเมิด โปรดเขียนถึงเราที่แชทบนเว็บไซต์และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับข้อกังวลของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากมายของการเรียกร้อง รวมถึงชื่อบุคคลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ หลักฐานการละเมิดอื่นๆ โปรดทราบว่าการให้รายละเอียดที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้การอ้างสิทธิ์ของคุณไม่ถูกต้องและไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายได้ นอกจากนี้ การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดอาจถือเป็นความผิดทางกฎหมายและอาจตามด้วยกระบวนการทางกฎหมาย

นอกจากนี้เรายังเคารพสิทธิ์ของผู้ผลิตในการทำสัญญาการจำหน่ายหรือขายต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน อย่างไรก็ตาม การละเมิดข้อตกลงดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากการบังคับใช้ข้อตกลงเหล่านี้เป็นเรื่องระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้ค้าปลีกที่เกี่ยวข้อง เราจึงไม่ควรให้ความช่วยเหลือในการบังคับใช้กิจกรรมดังกล่าว แม้ว่าเราจะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายได้ แต่เราขอแนะนำให้ส่งคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

10. การปฏิเสธความรับผิด

คุณรับทราบและรับรองว่าคุณกำลังเข้าถึงบริการบนไซต์และทำธุรกรรมด้วยความเสี่ยงของคุณเองและใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและรอบคอบของคุณก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านทางไซต์ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ หรือการละเลยของผู้ขาย หรือการละเมิดเงื่อนไข การรับรอง หรือการรับประกันโดยผู้ขายหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และขอปฏิเสธโดยชัดแจ้ง รวมถึงความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดในเรื่องนั้น เราจะไม่ไกล่เกลี่ยหรือแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใดๆ ระหว่างคุณกับผู้ขายหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ เรายังขอปฏิเสธการรับประกันหรือการรับรองใดๆ (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ความตรงต่อเวลา ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ที่แสดงหรือแสดงหรือทำธุรกรรม หรือเนื้อหา (รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือราคาและ/หรือข้อกำหนด) บนไซต์ แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องในเนื้อหา แต่ไซต์นี้ เนื้อหาทั้งหมด ข้อมูล (รวมถึงราคาของผลิตภัณฑ์) ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกราฟิกที่เกี่ยวข้องมีให้ตามที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ เราไม่สนับสนุนหรือรับรองการขายหรือซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ บนไซต์โดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าเวลาใด สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านหรือแสดงบนไซต์จะมอบสิทธิ์ให้กับเราและจะไม่

DERMACOL THAILAND มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการไม่ดำเนินการใด ๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการชำระเงิน การเสนอการผ่อนชำระ บริการการรับประกัน และอื่นๆ

11. ธุรกิจบุคคลที่สาม

ฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ DERMACOL THAILAND และบริษัทในเครืออาจดำเนินการร้านค้า ให้บริการ หรือขายสายผลิตภัณฑ์บนไซต์ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจและบุคคลทั่วไปเสนอผลิตภัณฑ์ผ่าน Marketplace นอกจากนี้เรายังมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทในเครือและธุรกิจอื่นๆ เราไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่รับประกันหรือรับรองข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลเหล่านี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของตน เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาใด ๆ เหล่านี้และบุคคลภายนอกอื่น ๆ คุณสามารถบอกได้ว่าบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมของคุณเมื่อใดโดยการตรวจสอบธุรกรรมของคุณอย่างระมัดระวัง และเราอาจแบ่งปันข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านั้นกับบุคคลที่สามนั้น คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ

12. การติดต่อสื่อสารกับเรา

เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์หรือส่งอีเมลถึงเรา แสดงว่าคุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องในขณะที่ทำการสั่งซื้อกับเรา เราอาจสื่อสารกับคุณทางอีเมล, SMS, โทรศัพท์ หรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือโดยวิธีการสื่อสารอื่นใดที่เราเลือกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญา คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสาร (รวมถึงข้อความเกี่ยวกับธุรกรรม การส่งเสริมการขายและ/หรือเชิงพาณิชย์) จากเราเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (และ/หรือการจัดวางคำสั่งซื้อของคุณ) และตกลงที่จะปฏิบัติต่อรูปแบบการสื่อสารทั้งหมดกับ ความสำคัญเหมือนกัน

13. การสูญเสีย

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางธุรกิจหรือส่วนบุคคล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร รายได้ สัญญา การประหยัดที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูล ค่าความนิยม หรือค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า) หรือการสูญเสียทางอ้อมหรือผลสืบเนื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลสำหรับทั้งคู่ คุณและเราเมื่อคุณเริ่มใช้ไซต์

14. การแก้ไขเงื่อนไขหรือการเปลี่ยนแปลงของบริการและ   คำมั่นสัญญาที่เกี่ยวข้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นโยบายของเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือสัญญาการบริการเมื่อใดก็ได้ คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ ณ เวลาที่คุณใช้ไซต์ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายเหล่านั้นหรือเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องทำโดยกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งในกรณีนี้จะนำไปใช้กับคำสั่งที่วางไว้ก่อนหน้านี้ โดยคุณ). หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เงื่อนไขนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่

15. เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา เงื่อนไขนี้ไม่กระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ

16. การสละสิทธิ์

คุณรับทราบและยอมรับว่าเราเป็นองค์กรการค้าเอกชน และสงวนสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเราในลักษณะที่เราเห็นว่าเหมาะสม คุณรับทราบด้วยว่าหากคุณละเมิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา และเราไม่ดำเนินการใดๆ เรายังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์และการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้

17. การสิ้นสุด

นอกเหนือจากการเยียวยาทางกฎหมายหรือความยุติธรรมอื่น ๆ เราอาจยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขทันทีหรือเพิกถอนสิทธิ์ใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เมื่อมีการยุติข้อตกลงนี้ คุณจะต้องหยุดการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ทันที และนอกเหนือจากการเยียวยาทางกฎหมายหรือการเยียวยาที่ยุติธรรมอื่น ๆ ให้ยกเลิกรหัสผ่านและรหัสบัญชีที่ออกให้คุณโดยทันที และปฏิเสธการเข้าถึงของคุณ และใช้ไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน การยุติข้อตกลงนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระผูกพันในการชำระเงิน) ของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุด นอกจากนี้ คุณตกลงว่าไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดอันเป็นผลมาจากการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าว หากคุณไม่พอใจกับไซต์หรือข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ในการดำเนินงานไซต์ การเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้ไซต์

18.  กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย คุณตกลงตามที่เราทำเพื่อยื่นต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในประเทศไทย

19. ติดต่อเรา

สามารถติดต่อได้ที่แชทเพจ หรือ Suchada.ric@gmail.com

20. ซอฟต์แวร์ของเรา

ซอฟต์แวร์ของเรารวมถึงซอฟต์แวร์ใดๆ (รวมถึงการอัปเดตหรืออัปเกรดซอฟต์แวร์และเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ) ที่เราให้บริการแก่คุณเป็นครั้งคราวสำหรับการใช้งานของคุณโดยเชื่อมโยงกับไซต์ ("ซอฟต์แวร์")

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้คุณสามารถใช้และเพลิดเพลินกับบริการของเราตามที่อนุญาตโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่มีอยู่ในไซต์ คุณไม่สามารถรวมส่วนใด ๆ ของซอฟต์แวร์ลงในโปรแกรมของคุณเองหรือรวบรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์นี้ร่วมกับโปรแกรมของคุณเอง โอนไปใช้กับบริการอื่น หรือขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ให้ยืม ให้ยืม แจกจ่าย หรือให้อนุญาตช่วง ซอฟต์แวร์หรือกำหนดสิทธิ์ใด ๆ ให้กับซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายใดๆ เราอาจยุติการให้บริการแก่คุณ และเราอาจยุติสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณได้ทุกเมื่อ สิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบจากเรา หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ที่นี่หรือทั่วทั้งไซต์ ข้อกำหนดของบุคคลที่สามเพิ่มเติมที่มีอยู่ในไซต์หรือเผยแพร่ตามที่ระบุไว้โดยเฉพาะในเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจมีผลบังคับใช้และจะควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เมื่อคุณใช้ไซต์ คุณอาจกำลังใช้บริการของบุคคลที่สามอย่างน้อยหนึ่งราย เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือ การใช้บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ภายใต้นโยบาย เงื่อนไขการใช้งาน และค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามเหล่านี้แยกต่างหาก

คุณไม่สามารถ และคุณจะไม่สนับสนุน ช่วยเหลือ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทำสำเนา แก้ไข ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนหรือถอดประกอบ หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสร้างงานลอกเลียนแบบใดๆ จากหรือ ของซอฟต์แวร์

เพื่อให้ซอฟต์แวร์เป็นปัจจุบัน เราอาจเสนอการอัปเดตอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

 

เงื่อนไขการขาย (ระหว่างผู้ขายและลูกค้า)

โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ กับผู้ขาย ("เรา" หรือ "ของเรา" หรือ "เรา" หากมี) บนเว็บไซต์ เงื่อนไขเหล่านี้หมายถึงข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้

ก. เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการบนไซต์

ข. สัญญา

คำสั่งซื้อของคุณเป็นข้อเสนอทางกฎหมายแก่ผู้ขายในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงบนไซต์ของเรา เมื่อคุณทำการสั่งซื้อเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ การยืนยันหรือการอัปเดตสถานะใดๆ ที่ได้รับก่อนการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณจะทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อที่ให้มาเท่านั้น และไม่ได้หมายความถึงการยืนยันคำสั่งซื้อเองแต่อย่างใด การยอมรับคำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการยืนยันเมื่อสินค้าถูกส่งไปยังคุณ หากคำสั่งซื้อของคุณถูกจัดส่งมากกว่าหนึ่งแพ็คเกจ คุณอาจได้รับการยืนยันการจัดส่งแยกต่างหาก ในช่วงเวลาของการสั่งซื้อ เราจะระบุไทม์ไลน์โดยประมาณว่าการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณจะใช้เวลา อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันว่าไทม์ไลน์นี้จะแม่นยำอย่างเข้มงวดในทุกกรณี เนื่องจากเราพึ่งพาผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อรักษาคำมั่นสัญญานี้ เราให้คำมั่นสัญญากับคุณว่าจะพยายามทุกวิถีทางที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อกำหนดทางการค้า/สัญญาทั้งหมดได้รับการเสนอโดยและตกลงร่วมกันระหว่างคุณและผู้ขายเพียงลำพัง เงื่อนไขทางการค้า/สัญญารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา ค่าขนส่ง วิธีการชำระเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน วันที่ ระยะเวลาและรูปแบบการจัดส่ง การรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ DERMACOL THAILAND ไม่มีการควบคุมหรือไม่ได้กำหนดหรือแนะนำหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอหรือการยอมรับเงื่อนไขทางการค้า/สัญญาระหว่างคุณและผู้ขายในทางใดทางหนึ่ง ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ตามดุลยพินิจของผู้ขายก่อนจัดส่ง เราจะทำให้แน่ใจว่าจะมีการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าวผ่านอีเมลหรือ SMS ในเวลาที่เหมาะสม การชำระเงินล่วงหน้าใด ๆ ที่ทำขึ้นในกรณีของการยกเลิกดังกล่าว จะได้รับคืนให้กับคุณภายในกรอบเวลาที่กำหนด

คุณยืนยันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสั่งซื้อนั้นซื้อเพื่อการบริโภคภายใน / ส่วนบุคคลไม่ใช่เพื่อการขายต่อในเชิงพาณิชย์ คุณอนุญาตให้เราประกาศและให้คำประกาศแก่หน่วยงานของรัฐในนามของคุณโดยระบุวัตถุประสงค์ดังกล่าวสำหรับการสั่งซื้อของคุณบนเว็บไซต์ ผู้ขายหรือเว็บไซต์อาจยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีปริมาณเกินการบริโภคของแต่ละบุคคลโดยทั่วไป สิ่งนี้ใช้กับทั้งจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อภายในคำสั่งซื้อเดียวและการวางคำสั่งซื้อหลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันโดยที่คำสั่งซื้อแต่ละรายการประกอบด้วยปริมาณที่เกินการบริโภคแต่ละรายการโดยทั่วไป สิ่งที่ประกอบด้วยการจำกัดปริมาณการบริโภคของแต่ละบุคคลโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขายหรือของเราแต่เพียงผู้เดียว และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ตลอดเวลาก่อนที่สินค้าจะถูกส่งไปยังคุณ

โปรดทราบว่าเราขายผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ตรงกับความต้องการทั่วไปของครัวเรือนทั่วไปเท่านั้น สิ่งนี้ใช้กับทั้งจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อภายในคำสั่งซื้อเดียวและการสั่งซื้อหลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันโดยที่คำสั่งซื้อแต่ละรายการประกอบด้วยปริมาณทั่วไปสำหรับครัวเรือนปกติ

bottom of page